Nordax bank

March 16, 2017

Nordax Bank er en svensk finansinstitusjon etablert i 2004, men som de siste årene også har gjort det bra i Norge. Banken tilbyr fleksible forbrukslån, i tillegg til ulike spareprodukter med høy rente.

Forbrukslån fra Nordax Bank

Hos Nordax Bank kan du få usikrede forbrukslån fra 10.000kr. Og opp til 500.000kr. Med en nedbetalingstid på 12 måneder til 15 år. Maksimal løpetid på lånet vil til en viss grad variere med lånets størrelse. De minste lånene på 10.000kr. Kan maksimalt ha en løpetid på 8 år, mens du må over et lånebeløp på 300.000kr. For å få den maksimale løpetiden på 15 år.

Etableringsgebyret ligger fast på 595kr. Uansett lånestørrelse. Det månedlige termingebyret er på hele 65kr, hvilket er blant de høyeste i bransjen, og noe som selvsagt gjør at den effektive renten vil bli høy. Den nominelle renten ligger på 7,9% til 18,9%, hvilket er på linje med de fleste sammenlignbare aktører på markedet. Som hos de aller fleste andre banker på det norske markedet, vil også Nordax Bank fastsette den faktiske nominelle renten på lånet, ut fra låntakers inntekt og økonomiske situasjon.

For å få vurdert en lånesøknad hos Nordax, må du være minimum 23 år gammel og ha en årlig inntekt på minst 150.000kr. Inntekten trenger ikke nødvendigvis å være fra lønnet arbeide, andre typer fast inntekt som støtte fra Statens Lånekasse, trygd eller leieinntekter vil også telle med i det totale inntektsgrunnlaget. I tillegg krever banken at du må ha vært folkeregistrert i Norge i minimum de 3 seneste årene, og som alltid, at du ikke har noen registrerte betalingsanmerkninger.

Gratis medlemsskap i Norsk Familieøkonomi

Nordax Bank tilbyr alle lånekunder et gratis medlemskap i Norsk Familieøkonomi, noe som har en årlig verdi på 700-800kr. Kravet for å få dekket medlemsavgiften er at du har et lån på minimum 10.000kr. I Nordax Bank, og at du ikke er på etterskudd med betalingen av lånet. Når du har betalt ned størsteparten av lånet ditt, og lånesaldoen synker til under 10.000kr., vil medlemskapet i Norsk Familieøkonomi automatisk bli oppsagt. Det samme gjelder hvis du kommer bak ut med nedbetalingen, eller misligholder lånet.

Sparing i Nordax Bank

Nordax tilbyr to typer sparekonti, en vanlig sparekonto med et ubegrenset antall uttak i året, og en kapitalkonto som gir deg 6 uttak per år. Sparekontoen har en rente på 1,50% fra første krone, mens kapitalkontoen gir deg 2,0% rente, også dette fra første krone, hvilket er ganske bra med dagens historiske lave rentenivåer.

Det er viktig å merke seg at Nordax Bank er en svensk bank, og derfor ikke medlem av Bankenes Garantifond. Innskudd er derfor ikke sikret etter norske regler, i tillegg banken skulle gå konkurs. Banken opererer imidlertid etter de kravene som stilles av den Svenske Finansinspektionen, og omfattes av samme innskuddsgaranti som andre svenske banker. Se også

Dinfinans.net for mer info om lån uten sikkerhet.